Podatek od spadków i darowizn

 

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
(art. 4a. ustawy)

Opodatkowaniu podlega nabycie przez obdarowanego, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej (od wartości odejmuje się):
9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
(art. 9 ustawy)

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, wg. następujących skal:

ksiazka

Kwoty nadwyżki w zł 

PODATEK WYNOSI

ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
  10 278 12%
10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

(art. 15 ustwy)

Grupy podatkowe:
1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3) do grupy III - innych nabywców.