Kancelaria Notarialna w Krakowie 


Kancelaria Notarialna w Krakowie prowadzona przez notariuszy Annę Łomnicką, Tomasza Obtułowicza oraz Annę Stanek-Wyczółkowską zajmuje się sporządzaniem dokumentów notarialnych zgodnie z Ustawą z  14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie” i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Notariusze kancelarii gwarantują realizację wszystkich czynności zgodnie z obowiązującym prawem i zachowaniem tajemnicy zawodowej. Czuwają oni ponadto nad tym, aby przeprowadzane czynności zabezpieczały interesy klientów oraz innych podmiotów, dla których działania te mogą mieć skutki prawne.

 

Notariusz jako zawód zaufania publicznego

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że wszystkie wykonujące go osoby zobowiązane są do przestrzegania rygorystycznego kodeksu etyki zawodowej. Każda czynność wykonywana przez notariusza ma zaś moc urzędową. Dlatego też wymaga się od niego szczególnej staranności przy realizacji wszystkich czynności.

 

Zadania notariusza

Zadaniem notariusza jest przeprowadzenie czynności notarialnych, których efektem jest wydanie wiążącego prawnie aktu notarialnego, mającego charakter dokumentu urzędowego i będącego poświadczeniem złożenia oświadczenia woli zainteresowanych stron. Występują sprawy, przy których zgodnie z prawem obecność notariusza jest niezbędna oraz takie, w których jest fakultatywna i wynika z decyzji stron.

W kancelarii udzielane są szczegółowe informacje dotyczące każdej dokonywanej czynności oraz przedstawiane jej następstwa prawne. Klienci otrzymują wszystkie niezbędne informacje, wskazówki i porady prawne poprzedzające jakiekolwiek podjęte działania.

Nasza kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00. Istnieje możliwość spotkania w sobotę lub w innym terminie oraz poza siedzibą kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapraszamy do kontaktu.

kancelaria notarialna

Zapraszamy do kontaktu