Dostarczenie dokumentów

 

Przed dokonaniem czynności notarialnej do Kancelarii powinny zostać dostarczone wszelkie niezbędne dokumenty. W szczególności chodzi tu o zasadnicze informacje, takie jak detale sprawy oraz dane stron:

 

 1. W przypadku osób fizycznych:
 • imiona i nazwiska,
 • imiona rodziców,
 • rodzaje, seria i numer dokumentu tożsamości,
 • stan cywilny,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL,
 • NIP – w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.
 1. W przypadku innych podmiotów, które działają w imieniu podmiotu, należy określić charakter, w jakim działa dana osoba (jako pełnomocnik, wspólnik, członek zarządu) oraz przekazać dane tego podmiotu:
 • nazwę przedsiębiorstwa,
 • REGON,
 • NIP,
 • adres siedziby,
 • aktualną umowę spółki/statut.

Dzięki zadbaniu o kompletność dokumentów przed rozpoczęciem sprawy, notariusz będzie mógł przygotować się do czynności, co znacznie usprawni jej przebieg. Dostarczenie dokumentów może nastąpić osobiście lub mailowo.

 

Potwierdzanie  tożsamości

Potwierdzenie tożsamości jest niezbędnym etapem przeprowadzenia czynności notarialnej. Odbywa się ono na podstawie poniższych dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • paszportu,
 • karty pobytu.

Jeśli jedną ze stron czynności ma być podmiot inny niż osoba fizyczna, notariusz musi również stwierdzić tożsamość tego podmiotu. Odbywa się to na zasadzie dokumentów przewidzianych prawem, takich jak odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Prosimy o upewnienie się, że nie upłynął termin ważności dokumentów oraz że znajdujące się w nich informacje są prawidłowe i aktualne.