Czynności notarialne


 

kancelaria prawna

 

Zakres czynności notarialnych oraz wysokość opłat notarialnych reguluje Ustawa Prawo o Notariacie. Zgodnie z jej zapisami notariuszom przysługuje prawo do sporządzania aktów notarialnych, czyli dokumentów poświadczających wykonanie określonych czynności prawnych.

Istnieje szereg dokumentów, które nabywają mocy prawnej jedynie wówczas, gdy zostaną sporządzone w formie aktu notarialnego. Dotyczy to przypadków takich jak sprzedaż nieruchomości, w których to umowa deweloperska musi zostać przygotowana przez notariusza i podpisana przez strony w jego obecności. Również w przypadku braku ustawowego nakazu umowy mogą być na życzenie stron potwierdzane przez notariusza.

Wśród umów notarialnych sporządzanych przez naszą kancelarię, oprócz umów sprzedaży nieruchomości, znajdują się m.in. takie, które dotyczą spraw rodzinnych. Zaliczamy do nich majątkowe umowy małżeństwa, intercyzy czy testamenty notarialne.

 

Jakich czynności notarialnych dokonuje notariusz?

W naszej kancelarii dokonujemy następujących czynności notarialnych:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzanie poświadczenia:

  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
 • spisywanie protokołów,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.

notariusz